Gmina Police idzie do sądu z wojewodą

Grzegorz Ufniarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach

Gmina Police odwoła się do sądu od decyzji wojewody uchylającej uchwałę rady miejskiej, która miała pozbawić mandatu radnego Kamila Olszewskiego.

Rada zdecydowała o tym na nadzwyczajnej sesji, zwołanej 16 stycznia na wniosek radnych koalicji rządzącej. W poniedziałek, 20 stycznia, upływa bowiem termin na złożenie wniosku do sądu.

Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia decyzji wojewody został przygotowany przez prezydium rady.

– Gmina ma prawo nie zgodzić się zarówno z decyzją wojewody, jak i z jej uzasadnieniem – wyjaśnił Michał Olechnowicz, prawnik gminy.

Radny Sławomir Dmochowski (PiS) wnioskował o odczytanie decyzji wojewody wraz z uzasadnieniem. Jednak większość radnych się na to nie zgodziła.

– Nie róbmy z rady miejskiej cyrku – apelował Kamil Olszewski (PiS). – Wskażcie, w jakich punktach wojewoda waszym zdaniem się myli. Mamy czwartek po południu, a skoro termin jest w poniedziałek, to ta skarga na pewno jest gotowa. Dlaczego jej nie pokażecie?

– Jest to przypadek szczególny, nie jesteśmy pewni, czy wojewoda ma kompetencje, aby interweniować w takich sprawach – odpowiedział przewodniczący Grzegorz Ufniarz (Gryf XXI). – Chcemy, żeby sąd to rozstrzygnął.

– Samo rozstrzygnięcie dotyczy uchwały rady miejskiej – replikował Sławomir Dmochowski. – Wojewoda w decyzji ujawnił miałkość jej uzasadnienia. Od ośmiu miesięcy mielimy tę sprawę. Zakończmy ten temat i zajmijmy się tym do czego nas mieszkańcy powołali. Przecież nawet jeśli wygracie, to zamiast Kamila Olszewskiego przyjdzie kolejny radny PiS. Nic na tym nie zyskacie.

Ostatecznie za zaskarżeniem decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego opowiedziało się 13 radnych. 6 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przypomnijmy: policka rada miejska w listopadzie 2019 r. przyjęła uchwałę o pozbawieniu mandatu radnego Kamila Olszewskiego (PiS). A zaczęło się od tego, że przewodniczący Grzegorz Ufniarz zażądał od radnego Olszewskiego wykazania, że w czasie wyborów mieszkał na terenie gminy Police.

Później rada zleciła komisji rewizyjnej zbadanie sprawy. Ta zaś orzekła, że radny Olszewski w czasie wyborów w gminie Police nie mieszkał, w związku z czym nie ma prawa być radnym. I rada na tej podstawie podjęła uchwałę pozbawiającą go mandatu. A wojewoda (jako organ nadzoru) ją uchylił jako sprzeczną z prawem.

One Thought to “Gmina Police idzie do sądu z wojewodą”

  1. […] w tej sytuacji zdecydowała (na nadzwyczajnej sesji, zwołanej 16 stycznia tego roku na wniosek radnych koalicji rządzącej) o zaskarżeniu […]

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.