Tanowo jeszcze poczeka na kanalizację. Przetarg unieważniony

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

Nie wiadomo, kiedy Tanowo doczeka się kanalizacji. Policki ZWiK znów musiał unieważnić przetarg na jej wykonanie.

Przyczyna jest ta sama, co w poprzednich przetargach: zbyt wysoka cena, znacznie przekraczająca możliwości zleceniodawcy. Nie pomogła zmiana technologii.

Na ogłoszony w czerwcu przetarg wpłynęły ostatecznie cztery oferty. Jednak najtańsza z nich miała cenę o ponad 5 mln zł wyższą niż kwota, którą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach miał zaplanowaną na to przedsięwzięcie. Tyle ZWiK nie mógł dołożyć, więc musiał przetarg unieważnić.

Przypomnijmy: wykonanie kanalizacji w miejscowościach Tanowo i Witorza policki ZWiK pierwszy raz próbował zlecić już w roku 2017. Wtedy oferty były dwa razy droższe niż zaplanowana kwota. To samo powtórzyło się w roku 2018.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.