Monitoring zamiast sprzątania

nielegalne wysypisko śmieci przy ul. Kamiennej w Policach

Będzie monitoring wysypiska przy ul. Kamiennej w Policach – zapowiada wicestarosta. Na usunięcie odpadów powiat nie ma pieniędzy.

Stara się je zdobyć z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wspólnie z Wydziałami Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami pracujemy nad tym, aby odpady zostały usunięte – informuje wicestarosta Mariusz Sarnecki (PiS). – Nie jesteśmy w stanie tylko z własnego budżetu pokryć kosztów, jaki pochłonęłoby usunięcie odpadów. Przypomnę, że kosztorys wskazuje na kwotę od 7 do 9 milionów złotych. Złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do projektu pod nazwą „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Ochrona powierzchni Ziemi”. W planach mamy także montaż monitoringu na terenie składowiska. Myślę, że kamery zamontowane zostaną w połowie czerwca tego roku.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.