Można wnioskować o dodatek solidarnościowy

Można już składać wnioski o wypłatę tzw. dodatku solidarnościowego – mogą go dostać ci, którzy stracili pracę z powodu epidemii koronawirusa. Muszą jednak spełnić kilka warunków.

– Osoby, które po 15 marca z powodu COVID-19 straciły pracę lub ich umowa uległa rozwiązaniu z terminem do którego była zawarta, mogą otrzymać dodatek solidarnościowy – tłumaczy Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Świadczenie wynosi 1400 zł i można je pobierać maksymalnie przez 3 miesiące. Jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia 2020 roku. Można je otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę w roku 2020 przez co najmniej 60 dni.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia. Można je składać wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (wniosek EDS).

Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE ZUS.

Informację o przyznaniu prawa do dodatku lub decyzję o odmowie zainteresowani dostaną na PUE ZUS.

fot. skyradar / Pixabay

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.