Nadbrzeżna raczej nie w tym roku. Nawet w okrojonym zakresie

Ulica Nadbrzeżna w Policach od dawna wymaga remontu. Ten jednak wciąż jest przekładany. Nie pomogło nawet przyznane dofinansowanie zewnętrzne. W tym roku ta powiatowa droga także ma niewielkie szanse na modernizację – przyznaje to starosta Andrzej Bednarek.

Powiatu polickiego nie stać było nawet na przyjęcie pełnego przyznanego dofinansowania na remont tej drogi. Okrojenie zakresu prac też nie pomogło.

– Remont ul. Nadbrzeżnej, jak państwo wiecie, zakładaliśmy wykonać w zeszłym roku – mówił na piątkowej (29 maja) sesji starosta. – Nawet mieliśmy zawartą umowę z wojewodą na realizację tego zadania w zmniejszonym zakresie, szacowanym na około 1,3 mln zł. Niestety, nie utrzymaliśmy tej umowy z prostej przyczyny: nie byliśmy w stanie sprostać wymogom formalnym w zakresie dotyczącym zmiany projektowej.

Starosta zwracał też uwagę, że w tym czasie realizowane było inne zadanie – remont alternatywnej trasy (ul. Przęsocińskiej, łączącej Police ze Szczecinem) – i nie można było jednocześnie remontować tych dwóch dróg.

– Za miesiąc mniej więcej będziemy mieli gotową formalną zmianę, czyli dokumentację techniczną na ewentualny remont ul. Nadbrzeżnej – zapowiada Andrzej Bednarek. – Natomiast sytuacja finansowa, w jakiej się znajdujemy, i brak perspektyw dotyczących pozyskania funduszy, na ten moment nie pozwala na to, żeby stwierdzić, że dokonamy tego remontu w tym roku.

Chociaż, jak dodawał starosta, strona rządowa wskazuje, że mają być pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Tylko że tym razem sytuacja finansowa powiatu może być jeszcze trudniejsza – a nawet przy dofinansowaniu potrzebny jest wkład własny.

– Jeśli sytuacja ekonomiczna powiatu nie ulegnie zmianie i prognozy się potwierdzą (o prognozach finansowych powiatu jeszcze napiszemy – red.), będzie bardzo trudno mówić o tym, żeby w tym roku zrealizować to zadanie – mówi Andrzej Bednarek. – Ale jest ono jak najbardziej wśród tych zadań, które zarząd powiatu uznaje za konieczne do zrealizowania.

fot. archiwum

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.