Podwyżka renty socjalnej

portfel z pieniędzmi

Od 1 września renta socjalna będzie wyższa o jedną piątą. Na dodatek osoby otrzymujące ją dostaną wyrównanie za czerwiec, lipiec i sierpień.

Świadczenie wypłacane przez ZUS wzrośnie z 865,03 zł brutto do 1029,80 zł brutto.

Nowe przepisy podnoszą rentę socjalną do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – tłumaczy Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego ZUS. – Zmiany wchodzą w życie od września, ale obowiązują od 1 czerwca. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych razem z rentą w podwyższonej wysokości będzie wypłacał trzymiesięczne wyrównanie.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolna do pracy. Niezdolność ta musi powstać przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.