Policki Budżet Obywatelski 2023. Czas wyboru

Od środy, 1 lutego, zaczyna się wybór projektów do realizacji w VII edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 15 lutego. Ogłoszenie wyników ma nastąpić do 22 lutego.

Głosować będzie można tradycyjnie (oddając papierową kartę) lub elektronicznie. Każdy uczestnik głosowania ma do dyspozycji 5 punktów, które może oddać na jeden projekt lub rozdysponować na kilka.

W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Police. Ci, którzy nie ukończyli trzynastu lat, głosują za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Do wyboru jest jedenaście projektów – pięć do zrealizowania w sołectwach (na tę część przeznaczono 200 tys. zł), a sześć na terenie miasta Police (tu do zagospodarowania jest 800 tys. zł). Wśród nich – propozycje budowy placów zabaw czy grillowiska, zakupu defibrylatorów, a nawet… remontu ulicy.


Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.