Radni tu odjęli, tam dodali… Budżet Polic trochę inny

Policcy radni zmienili budżet gminy na 2023 rok. Do zmian proponowanych przez burmistrza Polic doszły pomysły radnych opozycyjnych.

Burmistrz zaplanował m.in. środki na podwyżki pensji dla pracowników jednostek podległych samorządowi, na dotacje dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych, na utrzymanie komunikacji miejskiej, na inwestycje w mieszkaniowe zasoby komunalne. Te zmiany już zapowiadaliśmy. Ale na poniedziałkowej (8 maja) sesji nadzwyczajnej radni dołożyli własne propozycje. Zgłaszała je opozycja. Pomysłodawcy jako źródło finansowania najczęściej wskazywali rezerwę celową na wydatki inwestycyjne.

– Proponuję przeznaczyć 5 tysięcy złotych na wsparcie działalności Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Policach – zgłosił wniosek Krystian Kowalewski („Projekt Police”). – Środki przesunąć z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

Propozycję tę, jak dodał, podpisało 11 radnych. Ale w głosowaniu przyjęta została jednogłośnie, choć środki zostały przesunięte z innego źródła – po uwadze skarbnika gminy Janusza Zagórskiego, że prościej będzie sfinansować to z rezerwy ogólnej.

Kolejny wniosek także został przyjęty jednogłośnie.

– Proponuję przeznaczyć kwotę 200 tysięcy złotych na realizację zadania pn. budowa kontenerowego budynku socjalno-biurowego dla potrzeb sportu wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zagospodarowania terenu, zlokalizowanego na nieruchomości gruntowej przy ul. Rybackiej w Trzebieży – zgłosił Artur Echaust (radny niezależny). – Chodzi o poprawę warunków socjalno-bytowych na potrzeby funkcjonowania Klubu Sportowego „Rybak – Trzebież”.

Rafał Ignaczak („Projekt Police”) upomniał się o parking przy ul. Wróblewskiego w Policach.

– W związku z tym, że parking przy ul. Wróblewskiego między wieżowcami został wykonany w połowie, a na drugą połowę pieniądze w budżecie na rok 2023 się nie znalazły, wnioskuję o przeznaczenie 100 tysięcy na dokończenie tych prac – zaproponował, a w głosowaniu poparło go 11 radnych (5 było przeciw, 3 się wstrzymało od głosu).

Natomiast radny Grzegorz Ufniarz (niezależny) zawnioskował o dołożenie pieniędzy na remont ul. Robotniczej. To zadanie zyskało już dofinansowanie z budżetu obywatelskiego, ale zajęło trzecie miejsce i zabrakło już pieniędzy na całość.

– Wnioskuję o zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego o kwotę 399 tysięcy 500 złotych – powiedział Grzegorz Ufniarz.

Jako źródło finansowania wskazał wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji (299,5 tys. zł) oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne (100 tys. zł).

Tę propozycję radni również przyjęli.

Zmiany w budżecie oznaczają też zwiększenie zadłużenia gminy. Przewidziano bowiem zwiększenie przychodów z obligacji o 11 milionów złotych; już wcześniej założono 6,5 miliona z tego tytułu. Razem zadłużenie to wyniesie więc 17,5 mln złotych.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.