Radni zaakceptowali bonifikaty za zmianę wieczystego. Będzie 60 procent

W gminie Police ulgi w opłatach za zmianę użytkowania wieczystego we własność będą takie same jak dla nieruchomości skarbu państwa. Nie przeszedł wniosek opozycyjnych radnych o ich zwiększenie do 90 procent dla tych, którzy zapłacą w tym roku. Za przyjęciem uchwały w przedstawionym przez gminę kształcie zagłosowało 15 radnych. 

Ulgi w opłatach za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w gminie Police omówiliśmy dokładniej we wcześniejszym artykule.

Radny Krystian Kowalewski odczytał wniosek podpisany przez 8 radnych (PiS i Projektu Police), w którym zaproponowano wyższe bonifikaty. Odpowiednio (w zależności od tego, kiedy nastąpi spłata): 90, 80, 70, 60, 50, 40 procent. Ten wniosek przepadł w głosowaniu.

– Gmina jest na tyle bogata, że może sobie pozwolić na tę wyższą bonifikatę przy jednorazowej spłaciemówił radny Sławomir Dmochowski. – Na pewno to usprawni proces. Jesteśmy za 90-procentową bonifikatą.

– Przekształcenie trwa od 14 lat i  w imię elementarnej uczciwości proponujemy ten sam poziom bonifikatyodpowiadał wiceburmistrz Jakub Pisański.Mówimy o właścicielach mieszkań i domów, a nie o podopiecznych pomocy społecznej.

Chciałem przypomnieć, że to dotyczy w znacznej większości mieszkań zakładów chemicznych, gmina ich inie wybudowałazaznaczał radny Ryszard Tokarczyk.Proszę radnych, żebyśmy się pochylili. Proponujemy 90 procent przy jednorazowej wpłacie.

Tu nie chodzi o zarabianie, opłaty za wieczyste użytkowane są wkalkulowane m.in. w wieloletnią prognozę finansową gminy, która stanowi wytyczne dla jej rozwoju – mówił Grzegorz Ufniarz, przewodniczący rady. – Musimy mieć na uwadze także tych, którzy wcześniej dokonali takich regulacji i zapłacili więcej. Mówimy o opłatach, które nie są rażąco wysokie. Średnio roczne opłaty za wieczyste użytkowanie wynoszą 50 czy 80  złotych, opłata jednorazowa stanowi 20-krotność tej kwoty, czyli np. 1600 złotych. Bonifikata 60- czy 90-procentowa od kwoty 1600 zł oczywiście powoduje pewną różnicę, ale myślę, że to nie jest różnica, która spowoduje, że przewrócą się budżety domowe.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.