W Policach zgodnie z wytycznymi. Zawieszone zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach

przedszkole nr 8 w Policach

Wszystkie placówki opiekuńcze i oświatowe (żłobki, przedszkola i szkoły) w gminie Police zapewnią opiekę potrzebującym dzieciom w czwartek i w piątek (12 i 13 marca). Ale nie będzie w nich zajęć dydaktycznych. Od poniedziałku (16 marca) będą całkowicie zamknięte dla podopiecznych. Rekrutacja do polickich przedszkoli odbywa się jednak normalnie. – Działamy zgodnie z ogólnopolskimi wytycznymi – mówi Witold Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM w Policach. – To oznacza, że w czwartek i piątek w placówkach będą obecni wychowawcy i nauczyciele. Zapewnią opiekę tym dzieciom, które nie będą mogły…

Więcej...