Powstaje oddział przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo

Przedszkole specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w ośrodku w Tanowie ma za mało podopiecznych. Dlatego zostanie zlikwidowane. Ale zastąpi je oddział przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo – w ośrodku w Policach. Radni na ostatniej sesji zdecydowali o rozwiązaniu porozumienia z gminą Police na prowadzenie przedszkola specjalnego w Tanowie. – Porozumienie z gminą Police obowiązuje od kilkunastu lat, ale teraz okazuje się, że przedszkole w Tanowie, które przeznaczone jest dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, ma coraz mniej wychowanków. W związku z tym zaproponowaliśmy gminie Police, by to porozumienie rozwiązać – tłumaczyła radnym…

Więcej...

Na medale zasłużyli wszyscy

Niektórzy z uczestników tej niedzielnej (22 września) imprezy poruszają się na wózku czy z pomocą kul, wielu ma inne ograniczenia… To nie miało znaczenia. Stanęli na starcie w I Polickim Mityngu Lekkoatletycznym dla Osób Niepełnosprawnych. Każdy odniósł własny sukces i zasłużył na medal. Dla niektórych dzisiejsze zawody być może staną się początkiem kariery sportowej. Nie wyklucza tego Jolanta Majka (Pawlak), wychowanka SOSW nr 1 w Policach, głównego organizatora zawodów. – Może ktoś zauważy potencjał u któregoś z tych zawodników: waleczność, zacięcie sportowe – mówi Jolanta Majka, wielokrotna medalistka na międzynarodowych…

Więcej...