Premier: od soboty bez maseczek tam, gdzie możliwy dystans

Już od soboty (30 maja) nie trzeba zasłaniać ust i nosa w przestrzeniach otwartych, jeśli możliwe jest zachowanie bezpiecznego dystansu – ogłosił premier Mateusz Morawiecki. – Od 30 maja zmieniamy zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa – zapowiedział premier. – Jeśli będzie możliwe zachowanie dystansu, noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe. Z wyjątkami: w sklepie, środkach komunikacji, kościołach czy kinach maseczki będą obowiązkowe. Fot. KPRM

Więcej...

Gminne przedszkola i żłobek w Policach ruszą 14 maja

przedszkole nr 8 w Policach

Burmistrz Polic poinformował, że po konsultacjach z dyrektorami gminnych przedszkoli i żłobka zdecydował o uruchomieniu tych placówek od 14 maja. – W związku ze stanem epidemii opieką objęte będą w nich dzieci w grupach nie liczniejszych niż 12 osób – poinformował burmistrz Władysław Diakun. – Decyzję o tym, które dzieci zostaną objęte opieką, będą podejmowali dyrektorzy placówek na wniosek rodziców. Burmistrz dodaje też, że w pierwszej kolejności z placówek będą mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu i wyrażają gotowość powrotu do pracy, a w szczególności…

Więcej...