Gminne przedszkola i żłobek w Policach ruszą 14 maja

przedszkole nr 8 w Policach

Burmistrz Polic poinformował, że po konsultacjach z dyrektorami gminnych przedszkoli i żłobka zdecydował o uruchomieniu tych placówek od 14 maja. – W związku ze stanem epidemii opieką objęte będą w nich dzieci w grupach nie liczniejszych niż 12 osób – poinformował burmistrz Władysław Diakun. – Decyzję o tym, które dzieci zostaną objęte opieką, będą podejmowali dyrektorzy placówek na wniosek rodziców. Burmistrz dodaje też, że w pierwszej kolejności z placówek będą mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu i wyrażają gotowość powrotu do pracy, a w szczególności…

Więcej...

W Policach gminne przedszkola i żłobek nie ruszą 6 maja. Potrzebny czas na przygotowanie

przedszkole nr 10 w Policach

W Policach gminne przedszkola i żłobek nie ruszą od 6 maja. Dyrektorzy i urzędnicy ocenili, że nie zdążą do tego czasu przygotować placówek tak, aby spełniały one nowe ministerialne wytyczne, i tym samym zapewniały bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom. Dzisiaj w Policach odbyła się telekonferencja z dyrektorami gminnych placówek. Po niej zapadła decyzja, że 6 maja przedszkola gminne i żłobek nie zostaną uruchomione. Ale dyrektorzy zostali zobowiązani do tego, żeby je dostosować do zaleceń sanitarnych. Jak będą gotowe, to otworzą się dla podopiecznych. – W związku z ogłoszoną przez premiera w…

Więcej...

W Policach zgodnie z wytycznymi. Zawieszone zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach

przedszkole nr 8 w Policach

Wszystkie placówki opiekuńcze i oświatowe (żłobki, przedszkola i szkoły) w gminie Police zapewnią opiekę potrzebującym dzieciom w czwartek i w piątek (12 i 13 marca). Ale nie będzie w nich zajęć dydaktycznych. Od poniedziałku (16 marca) będą całkowicie zamknięte dla podopiecznych. Rekrutacja do polickich przedszkoli odbywa się jednak normalnie. – Działamy zgodnie z ogólnopolskimi wytycznymi – mówi Witold Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM w Policach. – To oznacza, że w czwartek i piątek w placówkach będą obecni wychowawcy i nauczyciele. Zapewnią opiekę tym dzieciom, które nie będą mogły…

Więcej...

Zawieszają zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

przedszkole przy Robotniczej

Od 12 do 25 marca zawieszone zostaną zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – poinformował premier Mateusz Morawiecki. To kolejny krok w kierunku powstrzymania rozprzestrzeniania koronawirusa. Dotyczy to placówek publicznych i niepublicznych. Od 12 marca nie będzie w nich zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale mogą być prowadzone funkcje opiekuńcze. Od 16 do 25 marca mają być całkowicie zamknięte. Uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do placówek już od 12 marca. To decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje są dostępne…

Więcej...