Utrudnienia na drodze Szczecin-Stobno

Roboty związane z układaniem warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni wymuszają zamknięcie poszczególnych odcinków drogi Szczecin-Stobno.

Z utrudnieniami kierowcy muszą się liczyć już dziś (poniedziałek, 5 października). Ale z harmonogramu zamykania poszczególnych odcinków drogi wynika, że prace mają być prowadzone od godzin wieczornych (od godz. 19) do rana (do godz. 7).

Prace są związane z realizacją inwestycji: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno”.

„Ze względu na konieczność przeprowadzenia robót związanych z układaniem warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, wystąpi konieczność odcinkowego, całkowitego zamknięcia dla ruchu poszczególnych odcinków drogi” – informuje Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Dróg Publicznych polickiego starostwa.

Zamknięcia jezdni dla ruchu mają się odbywać zgodnie z harmonogramem:

  1. 5.10.2020 r. – 6.10.2020 r. –  na odcinku od ul. Okulickiego do skrzyżowania w kierunku Rajkowa, w godzinach od 19:00 do 7:00
  2. 6.10.2020 r. – 7.10.2020 r. – na odcinku od skrzyżowania w kierunku Rajkowa do ul. Rodzinnej, w godzinach od 19:00 do 7:00
  3. 7.10.2020 r. – 8.10.2020 r. – na odcinku od ul. Rodzinnej do ulicy Długiej, w godzinach od 19:00 do 7:00

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.