Wiadukt za dwa miesiące

remont wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach

Ostateczny termin zakończenia modernizacji wiaduktu na ul. Kuźnickiej minie 28 października. Gmina nie przychyliła się prośby wykonawcy, żeby przesunąć go aż do połowy grudnia.

Przypomnijmy, że wiadukt miał być gotowy do końca sierpnia. Wykonawca (firma Energopol) wystąpił jednak do inwestora (czyli gminy) o przedłużenie czasu na wykonanie inwestycji do połowy grudnia. Opóźnienie tłumaczył problemami z uzgodnieniem z PKP zajęcia torów przebiegających przez teren inwestycji.

Zgodziliśmy się na przedłużenie czasu na dokończenie tej modernizacji do 28 października – mówi Krzysztof Kuśnierz, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Policach. – Firma musi też przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy (to rodzaj ubezpieczenia – red.).

Media obiegła informacja o możliwych kłopotach wykonawcy tej inwestycji. Przedstawiciele gminy zapewniają jednak, że prace na budowie przy ul. Kuźnickiej trwają, a ich postęp pozwala wierzyć, że uda się ją dokończyć w ustalonym, nowym terminie.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.