Zasiłek chorobowy też dla współtowarzyszy w kwarantannie

oddział ZUS w Szczecinie

Kwarantanna dla wracających z zagranicy obejmuje teraz także współmieszkańców. Wszyscy, którzy ją przechodzą, mają prawo do świadczeń chorobowych.

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób wracających z zagranicy została wprowadzona wraz z tymczasowym zamknięciem granic. Za czas kwarantanny można ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy albo zasiłek chorobowy finansowany z ubezpieczenia społecznego.

– Podstawą do wypłaty jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy lub o odbywaniu jej razem z taką osobą – wyjaśnia Karol Jagielski, rzecznik szczecińskiego oddziału ZUS. – Należy je złożyć w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia kwarantanny.

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ZUS. Pracownik składa oświadczenie u pracodawcy, osoba zatrudniona na umowę-zlecenie u zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dostarczyć je do ZUS – mogą to zrobić przez Internet, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu z kwarantanny, to taka osoba powinna o tym poinformować podmiot, który wypłaca jej świadczenie chorobowe (pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Prawo do świadczeń chorobowych podczas kwarantanny mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenia, jeśli opłacają dobrowolne składki chorobowe.

fot. archiwum

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.