Wotum zaufania dla burmistrza Polic. Bez dyskusji nad raportem o stanie gminy

Burmistrz Polic Władysław Diakun dostał w czwartek (24 czerwca) wotum zaufania. Głosowanie poprzedził punkt dotyczący rozpatrzenia „Raportu o stanie Gminy Police”. Nie było dyskusji (głos zabrała jedynie radna Ilona Bednarek). Chęci zabrania głosu w tym punkcie nie zgłosił w wymaganym terminie żaden mieszkaniec gminy . Raport zawiera podstawowe informacje o finansach gminy, realizowanych programach i inwestycjach. Dokument jest dostępny na stronie internetowej gminy. Radna Ilona Bednarek (Wspólnota Samorządowa „Gryf XXI”) mówiła m.in., że został on przygotowany rzetelnie i profesjonalnie. Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium zagłosowało 13 radnych, przeciw było 7, a…

Więcej...