Przez informację do godnego życia. Centrum dla cudzoziemców

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Powiecie Polickim uruchomiono 3 września. Od tej pory, w każdy piątek, mają w nim dyżurować specjaliści gotowi do pomocy właśnie cudzoziemcom. Tak co najmniej do końca tego roku. Zadanie to zlecił zarząd powiatu polickiego. Realizują je dwie organizacje pozarządowe ze Szczecina. Centrum korzysta z pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5. Można przyjść osobiście, w godz. 10 – 15, lub skorzystać z pomocy zdalnej: e-mail – police.foreginers@gmail.com lub tel. 723-388-460. Udzielą jej specjaliści z takich dziedzin, jak: prawo, rynek pracy, sprawy gospodarcze, podatkowe, obywatelskie. W…

Więcej...